Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Välkommen till Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

Vi fortsätter tillsvidare att ha de ordinarie träningarna.

Tänk på de rådande riktlinjer som gäller med anledning av Corona viruset.

Stanna hemma

om du eller annan familjemedlem känner minsta symptom på sjukdom

och håll alltid avstånd från varandra.

 

 

  

                         Vädret Gottlösa