Nina & Sissi Liljas Ridutbildning

 

   AKTIVITETER 2018

Uppladdningsmöte 2/7 18:00

Programträning: Sissi 9 /7  Jan-Ove 25/7

Pris 100:-/ ekipage vid varje tillfälle

Sissi 9/7 

09:20 Alva Liew

09:40 Camilla Lindh

10:00 Josefine Krönfeldt

10:20 Nina Fox

10:40 Nina Lilja

11:00 Elin Johansson

11:20 Camilla Lindh

11:40 Nina Fox

 

Jan-Ove 25/7

09:00 Nina Lilja

09:20 

09:40 Camilla Lindh

10:00 Alva Liew

10:20 Nina Fox

10:40 Elin Johansson

11:00 Amanda Holmertz

11:20

11:40

12:00 Elin Johansson

Därefter Lunch och efter snack